15. Clownernas torg

På clownernas torg
förbjuder man sorg
alla dar.
Polisen den tar
den som kvider
och om du oväntat lider
drick av pajasens vin
så vrids käften till flin.

*

Ljuduppspelning