14. När hon föds med ett tjut

Också i forntiden fanns han
och hans muskler blev gödda
när kungarna ville
och krigen blev födda.

Han föddes i dagarnas gryning
och hans verk saknar slut
för människans ände begynner
när hon föds med ett tjut.

*

Ljuduppspelning