13. Slitna klichéer

Mödosamt bär jag på livets börda.
Vad jag nu sår
får jag senare skörda
och mina vaga spår
utplånas snart när vindarna vänder.
Kvar blir knotor och tänder,
ett par tre idéer
och ett papper med slitna klichéer.

*

Ljuduppspelning