12. Över krönet

Kravlar du över krönet
på fängelsets mur
ser du i fjärran
om du har tur
den rara blomma du sökte
och tar du dig dit
med darrande steg
blir själen tvättad helt vit.

*

Ljuduppspelning