11. Några steg på jorden

Med nonchalans i nacken
tar han några steg på jorden
tills prästen säger de välbekanta orden
och sänker sin kund ner i backen.
Lasse, Lasse liten
klichéen är så sliten
men tiden är för kort.
Går jag hem så går jag bort .
Du som bor i högsta huset,
ställ dig upp och lova:
När det är dags att sova
ser vi ändå ljuset.

*

Ljuduppspelning