10. Rättvisans slump

Förgrämda av rättvisans slump
halkar vi kring i vår utnötta lump
och önskar ett annat i världen.
Så tungrodd är färden
att ekan den slirar i vatten.
Aldrig får vi fatt en
stund i paradis.
Slå en volt på narrens vis!

*

Ljuduppspelning