7. Poeten själv

Livet gjorde mig böjd,
aldrig var jag nöjd,
men mitt i livets nederlag
så gjorde då väl jag
en hiskelig grimas
med diktens knorrade extas.

I diktaren bor en apa
hängande i sin lian.
Publiken tycktes bli van
att höra honom gapa
om död och öppna bikter
i sina slitna dikter.

*

Ljuduppspelning