3. Barnet och nu

Ett barn stod så smutsigt i gruset
och tittade häpet mot ljuset
med fingret i mun.
Djup är sorgens brunn.

Nu är han en tok
med namnet i harlekinernas bok
och skördar för narrens krumbukter
de bittraste, bittraste frukter.

*

Ljuduppspelning