Att Se Nirvana

Först vill jag finna,
vinna,
se genom fönstret
det eviga mönstret.
Så vill jag måla
det funna,
tåla
att färger är tunna
och med penslarna pilla
en punkt som är stilla.
Med stillheten smyckad
kanske bilden är lyckad.

*

LjuduppspelningAtt finna en stilla punkt är kanske måleriets svåraste fas.