Goda råd

Du gav ett råd,
att nysta upp min tråd,
att vara tapper,
ta mitt papper
och min penna,
spänna av
och leva livet.
Se till att det blir skrivet!
Texten skriven färdig,
den bär stolt värdig
mitt hjärta genom världen.

*

Ljuduppspelning


Text. Dikt uppspelad i Inlägg