Omvänt spel

En poet i fantasin
drickande sitt vin,
fysikern i verkligheten
penetrerar svårigheten.
Det normala.
Men omvänt ofta spelas spelet
när det stora tankefelet
blir för uppenbart.
I fysiken grubblare
i fantasin,
i lyriken snubblare
i vår verklighet.

*

LjuduppspelningText.