Välja väg

Vara god och snäll
eller dela ut en smäll?
Kärlek eller aggression
vilken är min basstation?
Kärlek är det riktigaste
för kontakten är det viktigaste
och kärlek tänder  ljus
i kontaktens lilla hus.
Där jag står och bligar
vill jag välja kärleksstigar
fastän gropiga och smala.
Vi är ju sociala.

*

LjuduppspelningVara vänlig eller ovänlig?