TV förutspåddes länge. Redan på 1800-talet fanns tankar på överföring av bilder, men man kan säga att TV föddes 1926. John Logie Baird är upphovsmannen. Arma människa. Uppfinningen av TV kräver intelligens. Att han inte använde den till något bra!.

Officiellt startade TV-sändningarna 1956 i Sverige. Politikerna var länge skeptiska till TV. Tyvärr ändrade de ståndpunkt.

I början var TV:n ett föremål att se upp till. Hemma i Långshyttan fotograferades min syster och jag - naturligtvis framför TV:n.

Står det i ditt cv
att du ser på TV.
så kastas du ut,
- utan prut-