Blottare
Poeten
blottat allt
i sajtens spalt,
fläkte upp sitt bröst,
varenda brist,
tills jaget brast.
När dikten blivit tydd
stod poeten utan skydd.
Den som visar alltför mycket
förlorar ofta hela stycket.

*

LjuduppspelningGrupptrycket pressar diktskrivarna att botta allt, att visa upp sina brister för okända, vilket skadar. Dikten lpublicerades i Inlägg 11