Syntetisk dikt tillhör framtiden.

En dikt kan vara bunden, följa ett givet formmönster, eller vara fri, sakna förutbestämt mönster.

I en syntetisk dikt förenas det bundna och fria. Så kan dikten vara fri i grunden, men samtidigt
associeras samman av rim.

Poetens plikter,
dikter,
fria - men med rim
i stim