Rim är ett sätt att binda ihop en vers.Filosofen Aristoteles sa att det finns fyra sätt att associera. Ett är genom likhet.

Rim är förknippning genom likhet. Två ord som rimmar slutar på samma ljud..

Dikter kan man trimma.
genom att avsiktligt rimma.