Poesi handlar om textens mening. För att tolka en poetisk dikt måste man se till hela dikten. Det finns ingen mening utom dikten själv..

Poesi smälter samman ord, bild och musik till ett levande väsen.

Jag dricker poesin
ur en bägare
av guld.
Så törstig jag var...!