Musik är ett vibrationsmönster. Svängningarna har utsträckning i tiden, de har en styrka och en svängningshastighet.

Musiken uppfattas med olika sinnen. Den kan ses, ett vetefält som böljar i vinden är naturens musik. Vibrationerna kan kännas med kroppen och de kan naturligtvis höras.