Haiku är ett exempel på bunden dikt, poeten låter regler styra skapandet

Haikudiktningen är japansk från början. En av de mest berömda japanska skalderna var Basho.

Japansk haiku bygger på det japanska språket. Hos oss bygger diktformen på stavelser. En dikt består av tre rader och 17 stavelser. I första raden finns 5 stavelser, i den andra 7, och i den tredje 5.

Att skriva haiku
är ett trevligt pusslande.
Att leka med ord.