Blankvers är bunden vers, den följer en regel.

En av de mest kända användarna av blankvers är William Shakespeare.

Blankvers är en ett mönster av betonat och obetonat..Den bygger på ett par där första stavelsen är obetonad och den andra betonad, som i ordet atlet . En rad är fem sådana par i följd. Man har tillåtelse att lägga till en extra stavelse på slutet, den ska då vara obetonad.

Att skriva denna form av bunden vers
är prövande för tålamod och ork.
Den är musik och ord i blandad form